Kostelsko gorje

brezovica_strahinjcica

Karta (2011.): Kostelsko gorje istočni dio – Brezovica / Gora Strahinjčica

Brezovica u geografskom smislu je dio Kostelskog gorja i to njegov krajni istočni i ujedno najviši dio, pa se samo uvjetno može nazvati planinom.

Izdaleka je oblikom slična stošcu. Uzdiže se oštro iz sutjeske Krapinice zvanoj Sutinsko, koja je razdjelnica između Strahinjčice i Kostelskog gorja.

Brezovica se pruža u smjeru istok – zapad u dužini oko 3 km, poprečni joj je presjek oko 0,5 km, pokrivena je šumom u kojoj se miješa hrast kitnjak i medunac sa bukvom i grabrom, dok je na zapadnoj strani zasađena smreka, ariš i obični bor.

Sjeverna i istočna strana su strme, dok južna strana od ruba ruba šume blago prelazi na livade. Zapadna strana je manje strma i prelazi u brežuljkasti krajolik. Na njenom podnožju ima više izvora pitke vode.

Početak posječivanja Brezovice od strane planinara vezen je uz razvoj planinarstva u Krapini, od kraja 19. stoljeća do početka II. svjetskog rata bila je popularno izletište krapinskih planinara. Početkom izgradnje planinarske kuće na Strahinjčici prestao je interes za Brezovicu u Krapini.
Posječivanje je oživjelo nakon izgradnje makadamske ceste do vrha na kojem je podignut antenski stup HRT-a, te nakon otvorenja 1979. g. planinarske obilaznice “Kajbumščakov put” koja prolazi vrhom, a završava na Hušnjakovom.

Broj posjetitelja Brezovice značajno je porastao nakon otvorenja (23.04.2006.) planinarske kuće “Ačkova hiža”, koju je P.D. “Brezovica” iz Petrovskog izgradilo na južnoj padini planine, te dva novootvorena planinarska puta od željezničkog stajališta Žutnica i iz Petrovskog, koji se spoje na trasi “Kajbumščakovog puta” niže zaselka g. Benkovec (Ovčari), zatim asfaltirani put od ceste Krapina – Pregrada do Ačkove hiže.

Pristupni putevi do vrha Brezovice (581 m):
– od Hušnjakovo (KT8) po “Kajbumščakovom putu” preko KT7, Križnikovog vrha (484 m) i pl. kuće “Ačkova hiža” (450 m)      2,15 h
– od želj. stajališta Žutnica po “Kajbumščakovom putu”      1,30 h
– iz Đurmanca cestom cca. 4 km (slijediti smeđe izletničke putokazne table

Leave a Reply