Gorje

strahinjcica_maceljska_brezovica

Preporuka:

Koristite kartu zapadno Zagorje, serija kontinentalna Hrvatska broj 2, izdana u ožujku 2013. godine od strane HGSS-a.
Planinarska obilaznica Kajbumščakov put predočena je na B strani gore navedene karte.

PD Strahinjčica brine se o 70 km puteva koji se pružaju Strahinjčicom, Maceljskim gorjem i Brezovicom.
Putevi u nadležnosti PD Strahinjčica Krapina:

STRAHINJČICA
1. Krapina-pl.kuća na Strahinjčici/via Rudnik (1940./1941.)
(Krapina – Strahinje – Rudnik – pl. kuća)
2. Krapina-pl.kuća na Strahinjčici/ via Jelenske pećine (1949/1950)
(Krapina – Strahinje – Podgora – Jelenske pećine – pl. kuća)
3. Želj. Stajalište Žutnica – pl. kuća na Strahinjčici (1960.)
(Želj. stajalište Žutnica – Podgora – Jelenske pećine – pl. kuća)
4. Gornje Jesenje – pl. kuća na Strahinjčici (1949/1950.)
(G. Jesenje – Maligci – Galovići – pl. kuća)
5. Planinarska kuća na Strahinjčici – Sušec (1950)
PS Prijevoj – Sekolje (1978/1979.)
K Planinarska obilaznica «Kajbumščakov put» (1978/1979.)

Kontrolne točke:
KT1 Lovački dom, KT2 Šušelj breg, KT3 Plat,
KT4 Sušec, KT5 Slon – Vidikovac

MACELJSKO GORJE
6. Gornje Jesenje – Trakošćan (1957/1958.)
(G. Jesenje -Donji Lužani (Mrzlečki/Košanski) – Vrbno- Sedlarići – Sedlanići – Kralji
– Trakošćan (most iznad Bednje))

7. Maligci (G. Jesenje) – Gornji Macelj 1967/1968.)
(Maligci – Šporeri – Donje Jesenje (Kovačeci) – Velike Štenge – Filipanci –Frukov krč – Stog – G. Macelj (crkva))
8. Gornji Macelj (crkva) – izvor Sutle (1960.)
(G. Macelj – Loborščak – granični kamen – izvor Sutle)
9. Granični prijelaz Lupinjak – izvor Sutle (1999.)
(GP Lupinjak – Hromec pilana, k.br. 112 – Mali Kravnjak – «Švedski stol» (stovarište drva) – izvor Sutle)

KOSTELSKO GORJE, istočni dio/ Brezovica
K – Planinarsko obilaznica «Kajbumščakov put» (1978/1979.)
Kontolne točke:
KT6 vrh Brezovice, KT7 Sv. Tri Kralja, KT8 Hušnjakovo

Staze i putevi su očišćeni i ponovno markirani tijekom 2009., 2010. i 2011. godine, opremljeni su putokazima ispisanim na stablima te metalnim putokaznim pločama crvene boje, osim pristupnih puteva do planinarske kuće “Ačkova hiža” od željezničkog stajališta Žutnica i Petrovskog, u nadležnosti P.D. “Brezovica” iz Petrovskog.

Za stanje puteva i staza te trase planinarske obilaznice “Kajbumščakov put” kontakt osoba je:
Jeronim Ferček
tel. 049/371-314 (od 7-8 sati, te nakon 21 h)
mob. 091/882-52-14

Napomena:
Prije obilaska pojedinih gora treba dobro proučiti opise prilaza u vodiću dr. Željka Poljaka “Hrvatske planine” (Zagreb 2007.), jer su jedino ti opisi 95% u suglasju stanjem na terenu i topografskim kartama na ovim stranicama web-a.

Leave a Reply