Izlet SVILAJA (1508 m/nm) – KANJON ČIKOLE – NP KRKA

Povoljnija kupnja penjačke opreme
Planinarsko društvo Strahinjčica u suradnji s prodavaonicama planinarske opreme ima mogućnost za članove Društva osigurati popust za nabavku penjačke opreme (kaciga, penjački pojas, komplet za samoosiguranje). Veličina popusta ovisi o broju interesenata, te Vas molimo da svoju nakanu kupnje penjačke oprema najavite Emilu Borliniću svakodnevno iza 18 sati na telefon 091 576 64 06 do 15.02.2019.

Zbog ograničenog broja ležajeva u Planinarskom domu “Orlove stine” na Svilaji molimo Vas da svoju zainteresiranost za Izlet Svilaja – Čikola – Krka najavite Emilu Borliniću svakodnevno iza 18 sati na telefon 091 576 64 06 do 15.02.2019.

 

PLANINARSKO DRUŠTVO STRAHINJČICA

POZIVA NA IZLET

SVILAJA (1508 m/nm) – KANJON ČIKOLE – NP KRKA

U SUBOTU I NEDJELJU, 30-31.OŽUJKA 2019. GODINE

Svilaja je planina u Dalmatinskoj zagori, usporedna s višim sjevernijim lancem Dinara-Troglav. Pruža se smjerom sjeverozapad-jugoistok između Sinjskoga i Petrovog polja u dužini oko 30 km. Najviši je južni vrh Svilaje s kojeg se pruža veličanstven pogled na cijelo Peručko jezero i planine – od Svetog brda na Velebitu preko Dinare, Troglava, Šatora, Cincara do Kamešnice sa sjeverne strane te na Biokovo, Mosor, Kozjak i srednjodalmatinske otoke s južne strane. Vode Svilaje slijevaju se u Čikolu, a njen vodeni tok i kanjon u dužini od 13 km, od kraja Petrova polja do granice NP Krka zaštićeni su od 1967. god. kao značajni krajobraz. Ovaj izuzetno atraktivni kanjon, čija dubina seže i do 130 m, kojim zimi teče brza krška rijeka, a ljeti je gotovo potpuno suh, pruža brojne mogućnosti za pješačenje, slobodno penjanje i kanjoning. Adrenalinski je najatraktivnija Ferata kanjonom Čikole koja najvećim djelom prati prirodne usjeke, “police” duž kanjona, a najljepše je kada Čikola nabuja jer se tada hoda iznad prekrasne moćne rijeke koja se ulijeva u Krku ponad Skradinskog buka koji je posljednja sedma, najduža sedrena barijera na rijeci Krki. Rast sedrene barijere Skradinskog buka prouzročio je ujezerenje vode rijeke Krke do Roškog slapa i tri kilometra donjeg toka rijeke Čikole, tvoreći tako jedan od najneobičnijih i najljepših krajobraza Nacionalnog parka “Krka”. Preko 17 stepenica Skradinskog buka raspoređenih na 800 metara dužine prelijevaju se zajedničke vode rijeka Krke i Čikole. Širina slapa je od 200 do 400 metara s ukupnom visinskom razlikom 45,7 m.

PLAN IZLETA

 1. DAN subota

Okupljanje na parkiralištu kod Hušnjakovog u 4:45 sati. U 5:00 sati polazak autobusapreko Karlovca, Knina, Drniša i Gornjeg Ogarja do Planinarskog doma Orlove stine (1065 m/nm). Očekivani dolazak do Orlovih stina u 12:00 sati. Polazak prema vrhu Svilaje (Bat – 1509 m/nm) preko Badnji u 13:00 sati. Na vrh dolazimo oko 15:00 h. Kraći odmor nakon kojeg slijedi povratak “šumskom stazom” prekoKunčevih staja. Do doma dolazimo oko 17:30 sati. Smještaj u dom, večera i noćenje.

 2. DAN nedjelja

Buđenje u 6:00 sati, doručak iz ruksaka. Polazak prema kanjonu Čikole u 8:00 sati. Dolazak na početak ferate kanjona Čikole u 9:15 sati. Grupa A kreće gornjim rubom kanjona prema vidikovcu, a Grupa B feratom kroz srce kanjona. Očekivani prolazak ferate je oko 3 sata te ćemo se ponovno sastati na vidikovcu u 12:15 sati. U 12:30 sati autobusom krećemo prema Lozovcu (13:00 sati) odakle ćemo se pješice spustiti do Skradinskog buka i dalje biološko-geološkom stazom obići slapove Krke (okvirno 2:00 h) i na kraju odpješačiti do Skradinskog mosta (1:30 h). Ukrcaj u autobus kod Skardinskog mosta u 17:00 sati i polazak prema Krapini. Očekivani dolazak u Krapinu je oko 23:00 sata.

 

Vrijeme hoda: Svilaja – 5 sati, Čikola i Krka – 7 sati

 

Zahtjevnost:

K2 – kondicijski umjereno zahtjevno

Grupa A: T1 – tehnički nezahtjevno

Grupa B: T3 – tehnički zahtjevno

 

Troškovi:

Prijevoz: 200,00 kn po osobi

Noćenje: 50,00 kn po osobi

Večera u planinarskom domu: 40,00 kn po osobi

Ulaz u NP Krka: 20,00 kn po osobi

Uplate troškova prijevoza u prostorijama Društva na Trgu Ljudevita Gaja 12 u Krapini dana 15.03.2019. godine od 19,00 do 20,00 sati, samo uz predočenje planinarske iskaznice s važećom markicom za tekuću godinu. Prednost sudjelovanja na izletu imaju aktivni članovi društva, neovisno o redoslijedu prijave.

OPREMA: Standardna planinarska, hrana i piće iz ruksaka.

GRUPA B – OBAVEZNO: kaciga, rukavice, penjački pojas i komplet za samoosiguranje.

VODIČ: Borlinić Emil (091 576 64 06), POMOĆNI VODIČ: Žnidarić Željko (098 589 070) – Kanjon Čikole: Grupa A – Anita Sirovica, Grupa B – Ivana Cigić

NAPOMENA: Odazivom na izlet svaki pojedinac potvrđuje da ispunjava neophodne zdravstvene i psihofizičke uvjete za sigurno sudjelovanje na izletu, ispunjava tehničke uvjete, prihvaća plan izleta, izletu pristupa na vlastitu odgovornost, da će se u skladu sa planinarskom etikom pridržavati plana izleta i uputa vodiča.

Vodič izleta je dužan ne voditi osobe bez odgovarajuće opreme, kao ni osobe za koje smatra da nisu sposobne savladati očekivane napore.

 

PREDSJEDNIK DRUŠTVA:

Klasiček Miro