SKUPŠTINA DRUŠTVA 16.12.2021.

Temeljem članka 20. Statuta Planinarskog društva Strahinjčica Krapina, sazivam Skupštinu Društva koja će se održati 16. prosinca 2021. (četvrtak) u 19:00 sati u Osnovnoj školi Augusta Cesarca u Krapini sa slijedećim predloženim

D N E V N I M   R E D O M

1. Otvaranje Skupštine, izbor radnog predsjedništva, zapisničara i dva ovjerovitelja zapisnika.

2. Izbor verifikacijske komisije i izvješće komisije.

3. Usvajanje Poslovnika o radu Skupštine.

4. Usvajanje dnevnog reda.

5. Izvješće i glasovanje o usvajanju izvješća o radu za 2021. godinu.

6. Izvješće i glasovanje o usvajanju financijskog izvješća za 2021. godinu.

7. Izvješće i glasovanje o usvajanju izvješća Nadzornog odbora za 2021. godinu.

8. Izvješće i glasovanje o usvajanju izvješća Suda časti za 2021. godinu.

9. Izvješće i glasovanje o usvajanju izvješća Arbitražnog vijeća za 2021. godinu.

10. Razrješenje tijela Društva.

11. Biranje predsjednika Društva.

12. Biranje dopredsjednika Društva.

13. Biranje osoba za zastupanje Društva.

14. Biranje članova Izvršnog odbora Društva.

15. Biranje Nadzornog odbora Društva.

16. Biranje Suda časti Društva.

17. Biranje Arbitražnog vijeća Društva.

18. Prijedlog i glasovanje o usvajanju godišnjeg programa (plana) rada Društva za 2022. godinu.

19. Prijedlog i glasovanje o usvajanju financijskog plana Društva za 2022. godinu.

20. Pitanja i prijedlozi.

Broj: IzbS-1-2021

Krapina, 05.12.2021.

Predsjednik Društva

Klasiček Miro