Skupština Društva 14.12.2018.

Temeljem članka 20. Statuta Planinarskog društva Strahinjčica Krapina, sazivam Skupštinu Društva koja će se održati

14. prosinca 2018. godine (petak) u 19.00 sati

u Osnovnoj školi Augusta Cesarca u Krapini

sa slijedećim predloženim

D N E V N I M R E D O M

1. Otvaranje Skupštine.
2. Izbor radnog predsjedništva od 3 člana.
3. Izbor zapisničara i dva ovjerovitelja zapisnika.
4. Izbor verifikacijske komisije i izvješće komisije.
5. Usvajanje Poslovnika o radu Skupštine.
6. Usvajanje dnevnog reda.
7. Izvješće i glasovanje o usvajanju izvješća o radu za 2018. godinu.
8. Izvješće i glasovanje o usvajanju izvješća o materijalno-financijskom poslovanju za 2018. godinu.
9. Izvješće i glasovanje o usvajanju izvješća Nadzornog odbora za 2018. godinu.
10. Izvješće i glasovanje o usvajanju izvješća Suda časti za 2018. godinu.
11. Izvješće i glasovanje o usvajanju izvješća Arbitražnog vijeća za 2018. godinu.
12. Prijedlog i glasovanje o usvajanju godišnjeg programa (plana) rada Društva za 2019. godinu.
13. Prijedlog i glasovanje o usvajanju financijskog plana Društva za 2018. godinu.
14. 120 – ta godišnjica Društva:
a) prijedlog kandidata za dodjelu društvenih priznanja i zahvala
b) prijedlog kandidata za dodjelu priznanja Hrvatskog planinarskog saveza
c) pitanja i prijedlozi vezano uz proslavu godišnjice
15. Članarine za 2019. godinu.
16. Pitanja i prijedlozi.

Predsjednik Društva
Klasiček Miro

Obavještavamo članove da je HPS tiskao zidni kalendar za 2019. godinu.
Cijena kalendara je 28,00 ili 35,00 kuna, ovisno o broju naručenih primjeraka (iznad 10 komada je 28,00 kuna).
Kalendar se može naručiti na Skupštini društva.