Skupština Društva, 13.12.2019.

Temeljem članka 20. Statuta Planinarskog društva Strahinjčica Krapina, sazivam Skupštinu Društva koja će se održati 13. prosinca 2019. (petak) u 19:00 sati u Osnovnoj školi Augusta Cesarca u Krapini
 
sa slijedećim predloženim
 
D N E V N I M   R E D O M
1. Otvaranje Skupštine, izbor radnog predsjedništva, zapisničara i dva ovjerovitelja zapisnika.
2. Izbor verifikacijske komisije i izvješće komisije.
3. Usvajanje Poslovnika o radu Skupštine.
4. Usvajanje dnevnog reda.
5. Izvješće i glasovanje o usvajanju izvješća o radu za 2019. godinu.
6. Izvješće i glasovanje o usvajanju financijskog izvješća za 2019. godinu.
7. Izvješće i glasovanje o usvajanju izvješća Nadzornog odbora za 2019. godinu.
8. Izvješće i glasovanje o usvajanju izvješća Suda časti za 2019. godinu.
9. Izvješće i glasovanje o usvajanju izvješća Arbitražnog vijeća za 2019. godinu.
10. Razrješenje tijela Društva.
11. Biranje predsjednika Društva.
12. Biranje dopredsjednika Društva.
13. Biranje osoba za zastupanje Društva.
14. Biranje članova Izvršnog odbora Društva.
15. Biranje Nadzornog odbora Društva.
16. Biranje Suda časti Društva.
17. Biranje Arbitražnog vijeća Društva.
18. Prijedlog i glasovanje o usvajanju godišnjeg programa (plana) rada Društva za 2020. godinu.
19. Prijedlog i glasovanje o usvajanju financijskog plana Društva za 2020. godinu.
20. Pitanja i prijedlozi.
             
Predsjednik Društva
Klasiček Miro