POZIV na uvid u dokumentaciju za obnovu Planinarske kuće

Planinarsko društvo Strahinjčica Krapina poziva zainteresirane članove na uvid u dokumentaciju za obnovu posjetiteljske i planinarske infrastrukture – Planinarske kuće na Strahinjčici, koji će se održati dana 29. rujna 2022. godine u 19,00 sati u prostorijama Osnove škole Augusta Cesarca u Krapini, Ivana Vrencea 1.

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost je 22. veljače 2022. g. donio Odluku o neposrednom sudjelovanju Fonda u financiranju izrade projektne dokumentacije za obnovu postojeće posjetiteljske i planinarske infrastrukture – Planinarske kuće na Strahinjčici, radi prijave projekta na EU sufinanciranje, davanjem sredstava donacije.

Ugovor o davanju sredstava donacije kojim se uređuju međusobni odnosi između Fonda i Planinarskog društva Strahinjčica potpisan je 11. ožujka 2022. g. Za „Izradu projektne dokumentacije za obnovu posjetiteljske i planinarske infrastrukture – Planinarska kuća na Strahinjčici“ odobreno je financiranje troškova izrade Dokumentacije u iznosu od 118.437,50 kuna.