Poziv na Skupštinu

Temeljem članka 25. Statuta PD „Strahinjčica“, sazivam Skupštinu koja će se održati 28. rujna 2015. (ponedjeljak) u 19.00 sati u  Srednjoj  školi Krapina sa slijedećim dnevnim redom

1. Otvaranje sjednice skupštine Društva
– usvajanje dnevnog reda
– izbor radnog predsjedništva
– izbor zapisničara i dva ovjerovitelja zapisnika
– utvrđivanje broja prisutnih i kvoruma
2. Donošenje novog Statuta-odluka o usvajanju Statuta
3. Donošenje Pravilnika o arbitražnom vijeću-odluka o usvajanju Pravilnika
4. Izbor likvidatora
5. Pitanja i prijedlozi

Predsjednik Društva
Dražen Strabić

PDF