Poziv na Skupštinu PD Strahinjčica

Temeljem članka 25. Statuta PD „Strahinjčica“, saziva se Skupštinu koja će se održati 24. ožujka 2015. (utorak ) u 19.00 sati u Srednjoj školi Krapina sa sljedećim dnevnim redom: 

1. Otvaranje sjednice skupštine Društva
2. Izbor radnih tijela: a) radnog predsjedništva, b) zapisničara, c) dva ovjerovitelja zapisnika,
d) verifikacione komisije
3. Izvještaj za 2014. godinu: a) o radu, b) o materijalno-financijskom poslovanju i rasprava o podnesenim izvještajima
4. Prijedlozi za 2015. godinu: a) plan rada, b) financijski plan i rasprava o podnesenim prijedlozima
5. Izvještaj verifikacione komisije
6. Usvajanje izvještaja za 2014. godinu: a) o radu, b) o materijalno-financijskom poslovanju,
7. Usvajanje prijedloga za 2015. godinu: a) plan rada, b) financijski plan,
8. Izbor: a) predsjednika, b) zamjenika predsjednika, c) tajnika, d) članove UO, e) članove stegovnog suda i e) Nadzornog odbora
9. Pozdrav gostiju i slobodna riječ

Predsjednik Društva:
Dražen Strabić

PDF