Poziv na Skupštinu Društva

Dana 28. studenoga 2015. godine istekao je mandat tijelima Društva, pa na temelju članka 20. stavka 7. Statuta PD Strahinjčica Krapina sazivamo izvanrednu – izbornu Skupštinu Društva, koja će se održati

17 . prosinca 2015. (četvrtak ) u 19.00 sati

u  Srednjoj  školi Krapina

Za sjednicu predlažemo slijedeći

D N E V N I    R E D 

 1. Otvaranje Skupštine
 2. Usvajanje Poslovnika o radu Skupštine
 3. Izbor radnog predsjedništva od 3 člana
 4. Izbor zapisničara i dva ovjerovitelja zapisnika
 5. Usvajanje dnevnog reda
 6. Usvajanje godišnjeg programa (plana) rada Društva za 2016. g.
 7. Usvajanje financijskog plana Društva za 2016. g.
 8. Biranje predsjednika Društva
 9. Biranje dopredsjednika Društva
 10. Biranje osoba za zastupanje Društva
 11. Biranje članova Izvršnog odbora Društva
 12. Biranje Nadzornog odbora Društva
 13. Biranje Suda časti Društva
 14. Biranje Arbitražnog vijeća Društva
 15. Pitanja i prijedlozi

Poziv

Prijedlog programa rada

Poslovnik

Financijski plan za 2016.