POZIV na Skupštinu Društva

Temeljem članka 20. Statuta Planinarskog društva Strahinjčica Krapina, sazivam Skupštinu Društva koja će se održati 14. prosinca 2022. (srijeda) u 19:00 sati u Osnovnoj školi Augusta Cesarca u Krapini sa slijedećim predloženim

D N E V N I M   R E D O M

 1. Otvaranje Skupštine, izbor radnog predsjedništva, zapisničara i dva ovjerovitelja zapisnika.
 2. Izbor verifikacijske komisije i izvješće komisije.
 3. Usvajanje Poslovnika o radu Skupštine.
 4. Usvajanje dnevnog reda.
 5. Izvješće i glasovanje o usvajanju izvješća o radu za 2022. godinu.
 6. Izvješće i glasovanje o usvajanju financijskog izvješća za 2022. godinu.
 7. Izvješće i glasovanje o usvajanju izvješća Nadzornog odbora za 2022. godinu.
 8. Izvješće i glasovanje o usvajanju izvješća Suda časti za 2022. godinu.
 9. Izvješće i glasovanje o usvajanju izvješća Arbitražnog vijeća za 2022. godinu.
 10. Prijedlog i glasovanje o usvajanju godišnjeg programa (plana) rada Društva za 2023. godinu.
 11. Prijedlog i glasovanje o usvajanju financijskog plana Društva za 2023. godinu.
 12. Pitanja i prijedlozi.

Predsjednik Društva

Klasiček Miro