Poziv na prijavu za dežurstva

Pozivamo članove Planinarskog društva „Strahinjčica“ da se prijave za dežurstva u Planinarskom domu. Prijaviti se može kod tajnice Društva Valentine Klasiček na 098/9941071 ili na e-mail: pd.strahinjcica@gmail.com.

Dežurstva se popunjavaju PO REDU PRIJAVE.
Molimo članove koje se po prvi puta prijavljuju za obavljanje dežurstava da se ŠTO PRIJE jave radi dogovora glede obavljanja dežurstava.