Poziv na javnu raspravu o nacrtu Deklaracije o zaštiti i očuvanju hrvatskih planina

Izvršni odbor HPS-a otvorio je javnu raspravu o nacrtu Deklaracije o zaštiti i očuvanju hrvatskih planina te poziva planinarske udruge članice HPS-a i planinare na iznošenje mišljenja i prijedloga. Riječ je o programskom dokumentu HPS-a kojemu je cilj kroz širu raspravu i usuglašavanje unutar planinarske udruge utvrditi načela, opredjeljenja i smjernice za djelovanje u zaštiti planinske prirode, a ujedno istaknuti povijesnu i sadašnju ulogu planinarske udruge i planinara u zaštiti prirode. Inicijalni tekst Deklaracije priredila je Komisija za zaštitu prirode HPS-a, koristeći niz izvora i dokumenata kojima se uređuju uloge i zadaće u zaštiti prirode. Putem javne rasprave Komisija za zaštitu prirode želi članstvo dodatno senziblizirati na promišljanje te uključiti u utvrđivanje zajedničkih ciljeva i zadaća planinarske udruge u zaštiti planinske prirode.

Više na: https://www.hps.hr/vijesti/12849/poziv-na-javnu-raspravu-o-nacrtu-deklaracije-o-zastiti-i-ocuvanju-hrvatskih-planina/