OSOBNA ISKAZNICA PROJEKTA

Zajedno čuvamo okoliš– sufinancirano sredstvima Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost“

IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA PROJEKT OBNOVE POSJETITELJSKE I PLANINARSKE INFRASTRUKTURE – PLANINARSKA KUĆA NA STRAHINJČICI

Nositelj projekta je Planinarsko društvo „Strahinjčica“ Krapina, Krapinsko-zagorska županija. Planina Strahinjčica se nalazi na 618 metara nadmorske visine te se prostire od zapada prema istoku između potoka Krapinice na zapadnoj strani, Krapine na južnoj strani, Velikog i Sutinskog potoka na istočnoj strani. Njezina duljina iznosi oko 21 km, a širina sa bočnim brežuljcima od 10 do 12 km, dok se širina grebena kreće od 1 do 4 km. Strahinjčica se nad Krapinom (176 m) uzdiže strmo u vis kao ogroman i oštro nagnut krov nad okolinom i daje cijelom kraju poseban izgled. 

Projekt se odnosi na izradu projektno-tehničke dokumentacije vezano uz obnovu Planinarske kuće s ciljem razvitka Planinarske kuće u posjetiteljsku infrastrukturu za informiranje i edukaciju posjetitelja o važnosti očuvanih ekosustava i klimatskih ciljeva. Radi se o planinarskoj kući i vanjskom sanitarnom čvoru. Radovi koje namjeravaju obaviti odnose se na povećanje sigurnosti – zamjena dotrajalih ili neispravnih instalacija (struja, voda, sanitarije), uspostava vatrodojave, zamjena istrošenih/klizavih i dotrajalih podnih površina, greda, dimnjaka i slično; uspostava interneta; radovi povećanja energetske učinkovitosti i smanjenja ekološkog otiska – ugradnja centralnog grijanja na pelete, ugradnja fotonaponskih ćelija, dogradnja dodatnog spremnika za skupljanje kišnice, ovisno o procjeni i zamjena pokrova;  radovi unutarnjeg uređenja – zamjena dotrajalih obloga u unutrašnjosti te uređenje interpretativnih panoa i slično; uređenja skladišnog prostora u podrumu, izgradnja interpretativnih i edukacijskih panoa u užoj okolini kuće; eventualna izgradnja dodatnog objekta tj. skloništa u blizini kuće koja bi povećala kapacitet smještaja u kući za cca 10-ak kreveta; zamjena ili uređenje krovišta vanjskog sanitarnog čvora.

Primarna namjena je edukacija i interpretacija posjetitelja i lokalnog stanovništva o važnosti očuvanja i zaštite prirodne baštine naselja uz Strahinjčicu. Planinarska kuća se nalazi na području planine Strahinjčica gdje su zbog gospodarskog razvoja veliki pritisci na prirodu i ovaj vrijedni prirodni sustav te je edukacija izuzetno važna kako bi gradili ekološku svijest kako lokalnog stanovništva tako i šire zajednice. Obnova i uređenje objekta, prije svega bilo bi posvećeno planini Strahinjčici te povećanju sigurnosti i komfora u Planinarskoj kući glede predviđene suradnje sa školama s područja grada Krapine i okolnih Općina, a u vezi organiziranja i provođenja programa „Škola u prirodi“, raznih edukacija i slično. 

Za obnovu i opremanje koristiti će se ekološki prihvatljivi materijali te prirodni i autohtoni materijali.  Samom obnovom i opremanjem kako vanjskog tako i unutarnjeg dijela djelovati će se kao primjer posjetiteljima i lokalnoj zajednici jer će sva rješenja koja će se ugrađivati biti na način da prate najnovije ekološke trendove. 

SAŽETAK

Projekt se odnosi na izradu projektno-tehničke dokumentacije za projekt obnove posjetiteljske i planinarske infrastrukture – Planinarske kuće na Strahinjčici, radi prijave na EU sufinanciranje. Dokumentacijom će biti obuhvaćena planinarska kuća i vanjski sanitarni čvor. Cilj projekta je razvitak Planinarske kuće u posjetiteljsku infrastrukturu za informiranje i edukaciju posjetitelja o važnosti očuvanja ekosustava i klimatskih ciljeva. 

OSNOVNI PODACI O PROJEKTU

KORISNIK PROJEKTAPlaninarsko društvo „Strahinjčica“ Krapina
UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA118.437,50 kuna
BESPOVRATNA SREDSTVA 118.437,50 kuna
RAZDOBLJE PROVEDBEOd 11.03. 2022. godine do 31. prosinca 2022. godine
AKTIVNOSTIIzrada projektne dokumentacije za projekt obnove posjetiteljske i planinarske infrastrukture – Planinarska kuća na Strahinjčici

Projekt se sufinancira sredstvima Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost temeljem javnog poziva za neposredno su/financiranje izrade projektne dokumentacije za obnovu postojeće posjetiteljske i planinarske infrastrukture u zaštićenim područjima i područjima ekološke mreže (JP ZO 10/2021)

Korisnik projekta: 

Planinarsko društvo „Strahinjčica“ Krapina

Trg Ljudevita Gaja 12

49000 Krapina

Telefon: +385 91 677 677 0

E-mail: pd.strahinjcica@hps.hr

„Sadržaj ovog dokumenta u isključivoj je odgovornosti PD Strahinjčica i ni pod kojim se uvjetima ne može smatrati kao odraz stajališta Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.“