Odluku o neposrednom sudjelovanju Fonda

„Zajedno čuvamo okoliš- sufinancirano sredstvima Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost“

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost je 22. veljače 2022. g. donio Odluku o neposrednom sudjelovanju Fonda u financiranju izrade projektne dokumentacije za obnovu postojeće posjetiteljske i planinarske infrastrukture- Planinarske kuće na Strahinjčici, radi prijave projekta na EU sufinanciranje, davanjem sredstava donacije.

Ugovor o davanju sredstava donacije kojim se uređuju međusobni odnosi između Fonda i Planinarskog društva Strahinjčica potpisan je 11. ožujka 2022. g. Za „Izradu projektne dokumentacije za obnovu posjetiteljske i planinarske infrastrukture- Planinarska kuća na Strahinjčici“ odobreno je financiranje troškova izrade Dokumentacije u iznosu od 118.437,50 kuna. Sukladno odredbama ugovora napravljen je postupak jednostavne nabave, te je odabran najpovoljniji ponuditelj koji će izraditi projektnu dokumentaciju. Po izradi dokumentacije PD Strahinjčica će izvršiti prijavu projekta na EU sufinanciranje na natječaj koji će objavljen u slijedećem programskom razdoblju, a najkasnije do konca 2024. godine.

„Sadržaj ovog dokumenta u isključivoj je odgovornosti PD Strahinjčica i ni pod kojim se uvjetima ne može smatrati kao odraz stajališta Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.“