Krapinsko planinarstvo kroz tri stoljeća

Nakon prvijenca Markacija na putu, objavljenog 2013. godine povodom 120. obljetnice planinarstva u Krapini, Krapinsko planinarstvo kroz tri stoljeća druga je knjiga Jeronima Ferčeka na temu povijesti i tradicije planinarstva u Krapini. U njoj je veoma detaljno prikazana bogata kronika organiziranih planinarskih aktivnosti u Krapini koje su započele još krajem davno prohujalog XIX. stoljeća (1883.) i traju, u manjem ili većem opsegu uz nekoliko višegodišnjih zastoja, sve do danas – već 132 godine.
Knjiga Krapinsko planinarstvo kroz tri stoljeća započinje autorovim Predgovorom u kojem iznosi motive koji su ga potakli na mukotrpno prikupljanje građe i njezino pisanje. Na njega se nadovezuje nadahnuti članak Strahinščica nadšumara Gaše Vaca objavljen u Hrvatskom planinaru br. 7/1898. Iza njih slijedi sedam poglavlja, od kojih veća sadrže i potpoglavlja, kritički napisanih na temelju raspoložive arhivske građe PD Strahinjčica i Hrvatskog planinarskog saveza te većeg broja publikacija u kojima su opisane organizirane planinarske aktivnosti u Krapini. Redoslijed i okvirni sadržaj poglavlja u knjizi je sljedeći:

1. Kronologija krapinskog planinarstva od 1883. do 2014. godine – (124 stranice) je najzahtjevnije i najopsežnije poglavlje te čini nešto više od polovice knjige. U njemu je dokumentirano te veoma detaljno, u obliku kronologije po godinama, iznijeta bogata i plodna povijest organiziranog planinarstva u Krapini od njegovih početaka do naših dana. Ono je neraskidivo svezano s građanskim životom u Krapini u tom razdoblju.

2. Briga o podmlatku (20 stranica) – podrobno su opisane aktivnosti na pobuđivanju interesa i sustavnoj edukaciji učenika osnovnih škola za planinarstvo te je istaknuta važnost kontinuirane brige o odgoju planinarskog podmlatka koji je ključan preduvjet za opstanak, napredak i budućnost našeg planinarstva i planinarskog društva. U tome je ogroman doprinos i veliku poletnost dao profesor povijesti i zemljopisa Vilko Mahorić u godinama između dva Svjetska rata. On je, naime, držao da se oba predmeta mogu najbolje „naučiti nogama“, a najbolji način za to bili su brojni jednodnevni i višednevni učenički izleti koje je s velikom ljubavlju vrlo pomno i detaljno isplanirao te vrlo savjesno vodio.

3. Objekti na Strahinjčici i društvene prostorije (26 stranica) – detaljno je opisana još prije Drugog svjetskog rata započeta izgradnja planinarskog doma te u poslijeratnim godinama njegovo entuzijastično mukotrpno dovršenje i naknadno etapno opremanje. Time je naše planinarsko društvo napokon dobilo dugo željeni središnji objekt za susrete i druženja planinara. Nadalje je prikazan prvotna opskrba doma vodom iz udaljenog izvora te mnogo kasnija izgradnja rezervoara i spojnog cjevovoda do doma, građenje neophodno potrebnog vanjskog sanitarnog čvora, podizanje čelično-rešetkastog vidikovaca („piramide“) te problematika društvenih prostorija u Krapini za koje još uvijek nije iznađeno zadovoljavajuće trajnije rješenje.

4. Planinarski putovi (22stranica) – dobro trasirani, redovno i uredno održavani te pomno markirani planinarski putovi ključna su infrastruktura za privlačenje te sigurnu dostupnost nama okolnih slikovitih brežuljaka i brda svim planinarima i ljubiteljima prirode. Stoga briga o putevima, ističe autor, treba biti jedna od najvažnijih trajnih djelatnosti svakog planinarskog društva koje drži do svojeg ugleda. Zahvaljujući nesebičnom predanom radu više naraštaja entuzijasta PD Strahinjčica danas ima 70-ak km uzorno uređenih planinarskih putova (očišćeno raslinje, pomno markirani, opremljeni putokazima i smjerokazima, svi su snimljeni u GPS-u, kartirani te opisani i katalogizirani). Među njima se ističe planinarska obilaznica „Dedek Kajbumščak“.

5. Vrt samoniklog bilja i poučna staza (7 stranica) – naglašena je uloga i važnost vrta oko planinarskog doma zasađenog samoniklim biljem Strahinjčice. Sve bilje je obilježeno pločicama s njegovim nazivljem. Opisana je i poučna staza od Jelenskih pećina do planinarskog doma na kojoj je postavljeno više panoa sa slikama zanimljivih biljaka koje rastu pored staze oko njih te njihovi nazivi i detaljni opisi.

6. Obnova Rossijeva skloništa 1989. – 1990. (12 stranica) – naše planinarsko društvo je oduvijek bilo altruistično pa je stoga tijekom XX. stoljeća pripomoglo više PD-a dajući im nesebičnu pomoć u novcu, materijalu i dobrovoljnom radu brojnih članova društva pri izgradnji i obnovi nekoliko planinarski domova i skloništa. Jedan od najznačajnijih i detaljno opisanih poduhvata te vrste bio je organizacijski ve- 2 oma zahtjevna te složena obnova i opremanje Rossijevog planinarskog skloništa na Velebitu krajem 80- ih godina.

7. Križ (2 stranice) – opisani su motivi i aktivnosti oko podizanja čeličnog križa s ograđenim malenim cvjetnjakom na platou povrh planinarskog doma.

Knjiga završava Recenzijom, bilješkom O autoru u kojoj je prikazan njegov stručni te posebice veoma bogat, konstruktivan i nadasve plodonosan planinarski životopis te popisom korištene literature.

Po svojoj koncepciji, raznovrsnosti i opsegu prikazane građe može se reći da je knjiga Krapinsko planinarstvo kroz tri stoljeća u mnogo čemu originalna i jedinstvena, pa je stoga prvijenac te vrste u hrvatskoj planinarskoj literaturi. Valja istaći da se takvim odlično koncipiranim, opsežnim i tematski zaokruženim izdanjem ne može podičiti niti jedno hrvatsko planinarsko društvo, pa čak ni ona najveća.

Posebnu vjerodostojnost knjizi daje autor koji je čitav život proveo u Krapini. On je već 60-ak godina vrlo aktivan planinar i vjeran mnogogodišnji član našeg planinarskog društva te je, u tri uzastopna mandata, bio i njegov uspješan predsjednik. U djetinjstvu i u mlađim danima bio je znatiželjan promatrač i svjedok mnogih planinarskih aktivnosti, a kasnije, sve do danas, bio je i ostao veoma aktivan planinar. Kao vrstan poznavatelj planinarske problematike bio je aktivan sudionik i pokretač mnogih značajnih aktivnosti, ne samo u našem planinarskom društvu, već i mnogo šire (Planinarski savez KZŽ-a, Hrvatski planinarski savez, suradnja sa susjednim slovenskim planinarskim društvima).

Knjiga Krapinsko planinarstvo kroz tri stoljeća tiskana je u boji na kvalitetnom bezdrvnom papiru, tvrdo je ukoričena sa zaobljenim hrptom i uljepšana ukusno dizajniranim ovitkom. Sadrži 227 stranica i svrsishodno je organizirana u više ključnih tematskih cjelina (poglavlja). Zbog lakšeg i ugodnijeg čitanja tiskana je dvostupčano i veoma je bogato ilustrirana s nekoliko stotina pomno odabranih te vješto raspoređenih fotografija i preslika više ključnih dokumenata iz prošlosti našeg PD-a te preglednom kartom aktualnih te uzorno održavanih i odlično označenih planinarskih putova PD Strahinjčica.

Napisana je zanimljivo, nerijetko i veoma živopisno te je stoga, unatoč iznesenim mnogim brojčanim podacima i popisima, privlačna i veoma ugodna za čitanje. Stoga ju je teško ispustiti iz ruku sve dok ju se dokraja ne pročita. I nakon čitanja mnogi će za njom zasigurno često posegnuti da nađu te iznova pomnije pročitaju neke dijelove teksta, pogledaju neke zanimljive slike ili pronađu neke zaboravljene podatke radi prisjećanja na mnoge lijepe planinarske trenutke s brojnih novijih ili nekih davno prohujalih izleta i druženja.

Knjiga Krapinsko planinarstvo kroz tri stoljeća predstavlja nezaobilazno štivo prvenstveno svim članovima našeg planinarskog društva te mnogim ljubiteljima planinarstva i prirode, ne samo iz Krapine već i iz Hrvatskog Zagorja pa i šire. Držim da će ona zasigurno biti veoma poticajna za pobuđivanje interesa za planinarstvom i zdravim životom koje ono donosi kod mnogih mladih ljudi koji ga još nisu imali priliku pobliže upoznati ni osjetiti njegove užitke te mnoge blagodati za očuvanje zdravlja, koje redovno planinarenje neizostavno donosi.

S punim pravom može se reći da će njezino objavljivanje, nakon dugotrajne mukotrpne izgradnje i željno dočekanog svečanog otvorenja planinarskog doma na Strahinjčici sredinom XX. stoljeća, nedvojbeno ostati upamćeno kao drugi najznačajniji događaj u bogatoj kronologiji organiziranog planinarstva u Krapini te biti zapaženo, prepoznato i dobro prihvaćeno, ne samo lokalno, već i mnogo šire – u hrvatskim planinarskim krugovima.

Krapina, 22. svibnja 2015.                                                                       Predstavljač knjige:
                                                                                                                      Ivan Šimatović

Knjigu po promotivnoj cijeni od 100 Kn moguće je kupiti kod gosp. Jeronima Ferčeka pozivom na broj telefona 091/882-52-14.

PDF