Izborna skupština društva – 13.12.23.

PD STRAHINJČICA KRAPINA
Krapina, Trg Ljudevita Gaja 12
Broj: IzbS-1-2023
Krapina, 05.12.2023.

Temeljem članka 20. Statuta Planinarskog društva Strahinjčica Krapina, sazivam Skupštinu Društva koja će se održati 13. prosinca 2023. (srijeda) u 19:00 sati u Osnovnoj školi Augusta Cesarca u Krapini sa slijedećim predloženim

D N E V N I M R E D O M

 1. Otvaranje Skupštine, izbor radnog predsjedništva, zapisničara i dva
  ovjerovitelja zapisnika.
 2. Izbor verifikacijske komisije i izvješće komisije.
 3. Usvajanje Poslovnika o radu Skupštine.
 4. Usvajanje dnevnog reda.
 5. Izvješće i glasovanje o usvajanju izvješća o radu za 2023. godinu.
 6. Izvješće i glasovanje o usvajanju financijskog izvješća za 2023. godinu.
 7. Izvješće i glasovanje o usvajanju izvješća Nadzornog odbora za 2023. godinu.
 8. Izvješće i glasovanje o usvajanju izvješća Suda časti za 2023. godinu.
 9. Izvješće i glasovanje o usvajanju izvješća Arbitražnog vijeća za 2023. godinu.
 10. Razrješenje tijela Društva.
 11. Biranje predsjednika Društva.
 12. Biranje dopredsjednika Društva.
 13. Biranje osoba za zastupanje Društva.
 14. Biranje članova Izvršnog odbora Društva.
 15. Biranje Nadzornog odbora Društva.
 16. Biranje Suda časti Društva.
 17. Biranje Arbitražnog vijeća Društva.
 18. Prijedlog i glasovanje o usvajanju godišnjeg programa (plana) rada Društva za
 19. godinu.
 20. Prijedlog i glasovanje o usvajanju financijskog plana Društva za 2024. godinu.
 21. Pitanja i prijedlozi.

Predsjednik Društva
Klasiček Miro